Lietošanas noteikumi

SIA "MAKSIS MT" INTERNETA VEIKALA LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Šie noteikumi attiecas uz visiem preču pirkumiem, pasūtot tos internetā, pa telefonu, faksu vai e-pastu. Pirms preces pasūtīšanas uzmanīgi izlasiet šo dokumentu.

Maksis MT ik pa laikam var mainīt lietošanas noteikumus. Lūdzu, pārlasiet tos, pirms veicat atkārtotu pirkumu.

LIETOTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

·         Lietotājs ir atbildīgs par visām darbībām no viņa reģistrētā lietotāja konta un paša ievietoto informāciju, kā arī par paroles un lietotāja konta konfidencialitāti.

·         Lietotājs nedrīkst nodot trešajām personām lietotāja rekvizītus (lietotāja vārdu un paroli). Lietotāja rekvizītus drīkst izmantot tikai konkrētais lietotājs (fiziska vai juridiska persona), kuram tie piešķirti.

·         Lietotājs nedrīkst veikt darbības, kas būtu vērstas pret sistēmas drošību. Pārkāpumu konstatēšanas gadījumā Maksis MT patur tiesības pakalpojumu sniegšanu, par to iepriekš nebrīdinot un nepaskaidrojot iemeslu.

Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu, vai par patērētāja tiesībām un pienākumiem, lasāma Patērētāju tiesību aizsardzības likumā.

Veicot pasūtījumu lietotājs piekrīt, ka iesniegto datu apstrādi veic Maksis MT saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzības likumu.

SIA "MAKSIS MT" TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

Maksis MT apņemas saskaņā ar produktu un pakalpojumu aprakstu nodrošināt preces saņemšanu paredzētajā laikā un apjomā.

Neskaidrību gadījumā lietotājam tiek sniegta palīdzība.

Izmantojot Maksis MT interneta veikalu, Jūs apliecināt, ka šie noteikumi ir saprotami un apņematies tos ievērot un regulāri sekot to izmaiņām.

 

Sekot mums Facebook